/Files/images/Screenshot_18.pngОнлайн-семінар

Тема: Вебквест як елемент едьютейнмент –технології

Дата: 26.10.2021 року

Забезпечення професійного зростання, удосконалення науково-методичних умов для творчої діяльності вчителя через використання сучасних доступних платформ для створення та застосування навчальних "кімнатних" квестів.

Суб’єкт підвищення кваліфікації: Школа наукової творчості "За крок до майбутнього"

Розробники / розробниці програми: Корост Альона Валеріївна, вчителька математики Котелевської гімназії №1 імені С.А. Ковпака, спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання "вчитель - методист".

Особа (особи), які виконують програму:

· Корост Альона Валеріівна

Напрями підвищення кваліфікації:

· Використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

· Цифрова компетентність

Форми підвищення кваліфікації:

· Дистанційна

Види підвищення кваліфікації:

· Вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Перелік загальних компетентностей:

· Інноваційна компетентність

· Навчання впродовж життя

· Організаційна компетентність

· Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

· ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)

· ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

· А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів

· А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів

· А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення

· АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність

· АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси

· Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів

· Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності

Програма навчання

№п/п

Зміст тренінгу

Час

Примітки

1.

Вступне слово заступника директора з навчальної роботи Сальник О.І. “Професійні компетентності сучасного вчителя”

10 хв.

ZOOM, початок о 10: 00

2.

Пізнавальна гра “Термінологічне печиво”

10 хв.

ZOOM

3.

Едьютемент. Види едьютемент-технологій.

15 хв.

ZOOM

4.

Створення квест- кімнати за допомогою Learnis.

25 хв

ZOOM

5.

Нові можливості - сюрпризи від “Всеосвіти”

20хв

ZOOM

6.

Рефлексія (робота в групах)

10 хв

ZOOM

7.

Консультації та самостійна робота “Мій вебквест”

1,5 год

Творча робота у застосунку Learnis, або на сайті “Всеосвіта”

Учасниками і учасницями:

· опановано нові педагогічні терміни та суть нової технології - едьютемент;

· набуто практичних навичок роботи з конструктором “кімнатних” квестів - засобів реалізації едьютементу у освітньому процесі;

· отримано нові цифрові навички;

· розвинено інноваційну компетентність шляхом виконання творчого завдання;

· здійснено рефлексію власної освітньої траекторії.

Графік реалізації програми

№п/п

План роботи

Термін виконання

Місце виконання

1.

Онлайн-тренінг

26.10.2021 о 10:00

Платформа ZOOM

2.

Консультації

27-28.10. 2021 з 9:00 по 12:00

Через соц мережі: Вайбер чи Телеграм, або на базі кабінетів інформатики ЗО Котелевська гімназія №1

3.

Самостійна робота

26.10-01.11.2021

Освітній сервіс Learnis, сайт “Всеосвіта”.

4.

Видача сертифікатів

З 01-15.11. 2021

Автор курсу

Кiлькiсть переглядiв: 190

Коментарi