/Files/images/vihovna_robota/pfaoouzduj0.jpg


Сідько Тетяна Анатоліївна

Соціальний педагог– це педагогічний працівник, основна мета роботи якого полягає у забезпеченні соціально-правового захисту учнів школи та попередженні впливу негативних соціальних чинників на формування та розвиток особистості дитини.

Соціальний педагог:

- здійснює соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей з метою попередження безпритульності, бездоглядності та випадків усіх форм домашнього насильства над дітьми; - бере участь у виховній роботі з питань профілактики появи негативних форм поведінки у неповнолітніх (паління, алкоголізму, наркоманії; дитячої злочинності тощо), пропаганди здорового способу життя, статевого виховання молоді; - допомагає виявленню творчих нахилів, розкриттю здібностей дітей та підлітків, сприяє участі учнів у суспільно-корисній, волонтерській діяльності; - проводить просвітницьку роботу з батьками або особами, що їх замінюють (індивідуальні бесіди, виступи на батьківських зборах); - є посередником між школою, сім’єю, державними установами по захисту прав дітей та громадськістю; бере участь в організації їх взаємодії з метою створення умов для нормального розвитку дітей і підлітків.

Функції соціального педагога:

1. Прогностична: прогнозування посилення негативних чи позитивних сторін соціальної ситуації. 2. Консультативна: рекомендації учням, батькам, вчителям, молодіжним об’єднанням з питань розв’язання конфліктів та проблемних ситуацій. 3. Захисна: захист прав дітей, представлення їх інтересів в різноманітних інстанціях 4. Профілактична: запобігання негативним проявам в учнівському середовищі, пропаганда ЗСЖ. 5. Соціально-перетворювальна: соціально-педагогічний захист соціально незахищених категорій дітей, сприяння професійному самовизначенню. 6. Організаційна: координація взаємодії всіх суб’єктів виховання, сприяння участі дітей у науковій, технічній, художній творчості.

Питання, за якими можна звертатися до соціального педагога:

— формування гуманних відносин між учнями та педагогами; — охорона і захист прав та інтересів дітей; — вивчення особливостей особистості учня, соціальної ситуації розвитку та умов життєдіяльності; — вияв інтересів та потреб, проблем і труднощів дітей та підлітків; — створення атмосфери психологічного комфорту для учнів у навчальній та позанавчальній діяльності; — організація та координація різних видів позанавчальної діяльності дітей і підлітків; — попередження конфліктів в учнівських колективах; — допомога у професійному самовизначенні; — орієнтація учнів на здоровий спосіб життя; — профілактика правопорушень серед неповнолітніх, робота з учнями “групи ризику”; — взаємодія з педагогами, психологами, батьками або опікунами для надання допомоги учням.

Кiлькiсть переглядiв: 459

Коментарi